Taito-käsityökoulut

Taito-käsityökoulut antavat käsityön taiteen perusopetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan taitoja ja muotoilua. Opetuksessa käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen tulevat tutuksi taiteen, tieteen ja teknologian kautta. Lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, yhteiskunta ja kulttuuri, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja oma ilmaisu.

Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulussa toteutetaan valtakunnallisen määräyksen käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Opetusministeriö on myöntänyt yhdistykselle opetuksen järjestämisluvan vuonna 2000. Toimintaan saadaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus perustuu valtakunnalliseen käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta.

Opinnot jakaantuvat varhaisiän käsityökasvatukseen, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen laajuus 500 tuntia, yhteensä 1300 tuntia. Opiskelun voi aloittaa käsityökouluissa jo varhaisikäisissä 4-vuotiaana ja perusopinnoissa 7-vuotiaasta lähtien. Jyväskylän käsityökoulussa opiskelee vuosittain noin 300 oppilasta. Opetusta järjestetään Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Elektroniikkaan ja koviin materiaaleihin painottuvia Nikkariryhmiä on Jyväskylässä. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella.

Hakuaika käsityökouluun on huhti-toukokuussa. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella läpi lukuvuoden. Opetuksesta veloitetaan lukukausi- ja materiaalimaksut.

Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu/R17 nukkeryhmän nallet/kevät 2021

Hankkeet ja julkaisut