Opiskeluopas ja käytänteitä - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Opiskeluopas ja käytänteitä

Opinnot

Koulun opinnot eivät vaadi erityislahjakkuutta, mutta kiinnostuksesta käsillä tekemiseen on etua. Opetuksessa hyödynnetään tutkivaa ja toiminnallista oppimista yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ryhmässä oppiminen vaatii sekä oppilailta että opettajilta muiden huomioonottamisen kykyä, kuuntelemisen taitoa, vuorovaikutustaitoja ja kykyä olla rohkeasti oma itsensä. 

Opettajat valitsevat vuosittain opetukselle yhteisen aihealueen eli teeman. Teema ohjaa punaisena lankana vuosisuunnitelmaa, mahdollistaa pitkien opetusprosessien toteuttamisen ja yhdistää eri ikäisten ja tasoisten opetusryhmien työskentelyä. 

Lukuvuosi

Lukuvuosi on jaettu 4-5 erilaiseen periodiin. Lukuvuodessa noudatetaan koulujen syys-, joulu, ja talviloma- aikoja. Pyhäpäivät ja lomat on huomioitu ryhmäkohtaisissa suunnitelmissa. 

Vaatetus

Työpajoissa käsitellään erilaisia materiaaleja ja värejä, jotka saattavat jättää vaatteisiin tahroja. Varaa työpajaan sopivat vaatteet ja sisäkengät. Käsityökoulussa on suojavaatteiksi essuja.

Tauot

Opetuksen välillä on evästauko. Varaa mukaan pientä välipalaa. Tauolla opettaja on mukana lasten ja nuorten ryhmissä.

Oppilastyöt

Oppilas saa valmistamansa työt kotiin seuraavan periodin alussa, kun työt on kuvattu portfolioita varten. Koululla on oikeus asettaa oppilastöitä esiin näyttelyihin. 

Vakuutukset

Lapsille ja nuorille on koulun puolesta kerhovakuutus, joka on voimassa sekä tuntien että matkojen aikana. Aikuiset työskentelevät omalla vastuullaan. 

Maksut

Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Materiaalit veloitetaan käytön mukaan. Lukukausimaksut ja materiaalimaksut laskutetaan lukukausittain. Sisaralennus lukukausimaksusta on 10 %. (ei koske aikuisopiskelijoita). Maksuksi käy myös Smartum- ja RJ-kulttuurisetelit (huom.koskee ainoastaan aikuisoppilaita, koska setelit ovat henkilökohtaisia). 

Maksujen laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen. Mikäli oppilas keskeyttää opiskelun kesken lukukauden, maksettua lukukausimaksua ei palauteta. 

Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen, ellei oppilaspaikkaa ole ajoissa peruttu. Käsityökoulusta erotessa on tehtävä kirjallinen ilmoitus opetuspaikkaan edellisen lukukauden aikana joulu/toukokuun 15. päivään mennessä. Mikäli eroilmoitusta ei tehdä, seuraavan lukukauden maksu tulee automaattisesti maksuun. Huom. opettajille tai muutoin esim. suullisesti tai puhelimitse tehty ilmoitus ei ole pätevä!