Taito-käsityökoulut - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Taito-käsityökoulut

Taito-käsityökoulut antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetuksessa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityön eri osa-alueilla. Opetus vahvistaa oppilaan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella. Opetus noudattelee valittuja vuositeemoja. Lukukausi on jaettu useaan periodiin, jolloin opetus on monipuolista ja virikkeellistä.

Mitä on käsityön taiteen perusopetus?

Käsityön taiteen perusopetus on vuodesta toiseen jatkuvaa ja etenevää käsityön taiteenalakohtaista perusopetusta. Opetus on lakisääteistä ja noudattaa valtakunnallista ja oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa.  Opintokokonaisuudet ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilien ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Taiteen perusopetuksen oppimääriä on yleinen oppimäärä, laajuus 500 tuntia ja laaja oppimäärä, laajuus 1300 tuntia. Yleinen oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, käsityön perusteisiin, työpajaopintoihin ja valinnaisopintoihin. Laaja oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Oppimäärän suorittamisesta saa todistuksen.

Hakeutuminen käsityökouluun

Kouluun haetaan vuosittain huhti-toukokuussa. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella läpi vuoden. Opetusta järjestetään Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Opetuksesta peritään lukukausimaksu ja materiaalimaksu. Lukukausimaksuksi käy myös Smartum- ja RJ- kulttuuri- ja kuntosetelit.