Taito-käsityökoulut - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Taito-käsityökoulut

Taito-käsityökoulut antavat käsityön taiteen perusopetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetuksessa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityön eri osa-alueilla. Opetus vahvistaa oppilaan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella. Opetus noudattelee valittuja vuositeemoja. Lukukausi on jaettu useaan periodiin, jolloin opetus on monipuolista ja virikkeellistä.

Mitä on käsityön taiteen perusopetus?

Käsityön taiteen perusopetus on vuodesta toiseen jatkuvaa ja etenevää käsityön taiteenalakohtaista perusopetusta. Opetus on lakisääteistä ja noudattaa valtakunnallista ja oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa. Opintokokonaisuudet ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt ja rakennetut ja luonnonympäristöt. Taiteen perusopetuksen oppimääriä ovat yleinen oppimäärä, laajuus 500 tuntia ja laaja oppimäärä, laajuus 1300 tuntia. Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulussa opetusta annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Laaja oppimäärä jakaantuu varhaisiän käsityökasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja aikuisten käsityön opetukseen. Oppimäärän suorittamisesta saa todistuksen.

Hakeutuminen käsityökouluun

Kouluun haetaan vuosittain huhti-toukokuussa. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella läpi vuoden. Opetusta järjestetään Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Opetuksesta peritään lukukausimaksu ja materiaalimaksu. Lukukausimaksuksi käy myös Smartum- ja RJ- kulttuuri- ja kuntosetelit.