Hynttyyt yhteen -muotoilupedagogiikkahankkeen julkaisu


Tässä julkaisussa kerrotaan Hynttyyt yhteen -käsityöpedagogiikkahankkeesta ja sen tuloksista
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulussa (Taito Keski-Suomi ry). Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2019–
31.12.2020. Hanke toteutettiin yhteistyössä koulun oppilaiden, opettajien ja mentorin sekä henkilöstön
kanssa. Hankerahoituksella palkattiin muotoilupedagogiikan pilotteihin mentori ja tuntiopettaja
sekä koululle hankittiin Pukeutumisen ja Tekstiiliympäristön opintokokonaisuuksiin tarvittavia koneita,
laitteita ja välineistöä. Opetushallitus rahoitti hanketta.
Hankkeessa pureuduttiin pukeutumiseen ja tekstiiliympäristöön käsityön taiteen perusopetuksen
keskeisten sisältöjen kautta, joita ovat Pukeutuminen, Tekstiili- ja esineympäristöt, Palveluympäristöt
ja Rakennetut ja luonnonympäristöt sekä muotoiluun tavoitealueiden kautta, joita ovat Taidot ja
muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri, Taiteiden ja tieteidenvälisyys. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana
oli oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita lähestyttiin muotoilun, luonnoskirjojen ja henkilökohtaisen
kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohdittiin esteettisyyden,
eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Mentorointi ja asiantuntijuus oli osa hanketta.
Eri oppimiskokonaisuuksissa oppilaiden ja oppilasryhmien työskentelyssä ja tuotteissa painottuivat
muotoilu, ongelmanratkaisu, ihmettely, estetiikka ja funktionaalisuus. Oppiminen tapahtui muotoilun
ja käsityön rajapinnassa. Muotoilupedagogiikasta ja -ajattelusta ja oppilaiden oppimispoluista sekä
opettajilta ja mentorilta saadut kokemukset koottiin yhteen Muotoilupedagogiikka käsityökoulussa
-toimintamalliksi ja oppaaksi. Toimintamalli sisältää kolme sovellusta: muotoiluluento, luonnoskirjatyöskentely
ja pikatehtävät. Ne huomioidaan luodessa eri toimintamalleja koulun toimintaan.
Kehittämishankkeessa huomioitiin muotoilupedagogiikka, perinteiset ja uudet toimintaprosessit,
työskentelytavat ja -tilat sekä erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt ja niiden tarjoamat mahdollisuudet
pukeutumisen ja tekstiilin opintokokonaisuuksissa sekä muotoilun näkökulmasta. Muotoilunäkökulma
on tärkeää olla mukana tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa sekä tuotteen
elinkaariajattelukeskusteluissa. Tuotteiden käyttöiän pidentämisessä tarvitaan muotoilua, materiaaliymmärrystä
ja käsityötaitoja. Hanke herätti ajattelemaan muotoilun näkökulman merkitystä oppilaan
arjessa ja koulun toiminta- ja oppimisympäristössä. Oppilaiden ja opettajien mielestä hanke laajensi ja
syvensi omaa tietotaitoa muotoilusta ja sen toivottiin olevan jatkossakin osa käsityökoulun opetusta
ja toimintaa.
Julkaisu painottuu muotoilupedagogiikkaan käsityökoulussa ja pilotteihin sekä hankkeessa syntyneeseen
Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa -toimintamalliin ja oppaaseen. Katsomme tulevaisuuteen
ja jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, miten muotoilu eri opintokokonaisuuksissa tulee osaksi
käsityökoulun arkea.
Tässä julkaisu luettavaksi, ole hyvä!
Maire Valkonen
rehtori

Julkaisu: Marianne Tiitinen-Ritvanen, Taitto: Miia Huttu

Lataa koulutusesite tästä

  Ilmoittaudu mukaan Jyväskylän kurssille!


  Materiaalimaksut veloitetaan käytön mukaan. 1 opetustunti on 45 minuuttia.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 1 viikkoa ennen kurssin ilmoitettua alkamispäivää. Mikäli peruuttamista ei tehdä, veloitamme 50% kurssin hinnasta.

  Kurssimaksuun käy Smartum- ja RJ-kulttuurisetelit.

  Kurssivahvistukset ja tarkemmat ohjeet lähetetään viikkoa ennen kurssin alkua joko sähköpostilla tai kirjeenä.

   Ilmoittaudu mukaan Joutsan kurssille!


   Materiaalimaksut veloitetaan käytön mukaan. 1 opetustunti on 45 minuuttia.

   Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 1 viikkoa ennen kurssin ilmoitettua alkamispäivää. Mikäli peruuttamista ei tehdä, veloitamme 50% kurssin hinnasta.

   Kurssimaksuun käy Smartum- ja RJ-kulttuurisetelit.

   Kurssivahvistukset ja tarkemmat ohjeet lähetetään viikkoa ennen kurssin alkua joko sähköpostilla tai kirjeenä.

    Ilmoittaudu mukaan Saarijärven kurssille!


    Materiaalimaksut veloitetaan käytön mukaan. 1 opetustunti on 45 minuuttia.

    Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 1 viikkoa ennen kurssin ilmoitettua alkamispäivää. Mikäli peruuttamista ei tehdä, veloitamme 50% kurssin hinnasta.

    Kurssimaksuun käy Smartum- ja RJ-kulttuurisetelit.

    Kurssivahvistukset ja tarkemmat ohjeet lähetetään viikkoa ennen kurssin alkua joko sähköpostilla tai kirjeenä.