Tuotemuotoilu - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilun tavoitteena on antaa tietoja ja taitoja tuotemuotoilusta. Koulutus kehittää visuaalista ja ammatillista osaamista.

Opiskelu on ohjattua kokopäiväistä lähi- ja etäopiskelua, työskentelyä työpajoissa ja omaehtoista tiedonhankintaa ja etenee opetussuunnitelman mukaan.

Opintojen koostuvat erilaisista tekstiili- ja esinesuunnittelun sekä -valmistuksen opinnoista.