Sisustus - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Sisustus

Sisustusalan käynyt saa valmiuksia toimia kaupan palveluksessa mm. sisustusalan myynti-, neuvonta- ja sisustustehtävissä, messuosastojen suunnittelutehtävissä sekä kulttuurialalla mm. lavastus- ja tarpeiston valmistustehtävissä ja näyttelyiden suunnittelutehtävissä. Sisustaja luo ympäröiviin tiloihin esteettistä, visuaalisia ja kulttuurista tunnelmaa. Tehtävissä arvostetaan ilmaisua, mielikuvitusta, idearikasta ja työhön tarttuvaa otetta sekä vuorovaikutustaitoja. 

Koulutus antaa monipuolisen materiaalien ja tekniikoiden tuntemuksen, kehittää visuaalista tilan hahmottamista, avaa uusia työnsaantimahdollisuuksia ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin.

Opiskelu on ohjattua kokopäiväistä lähi- ja etäopiskelua, työskentelyä työpajoissa, omaehtoista tiedonhankintaa ja yhteistyötä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opiskelu tapahtuu opetussuunnitelman mukaan. Opinnot koostuvat tuotteiden tai palveluiden suunnittelusta ja valmistuksesta/toteutuksesta sekä projektityöskentelystä.

Opintokokonaisuudet: esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, ammattialan kulttuurin soveltaminen, dokumentointi, tekninen toteutus ja kädentaidot, työn tai palvelun suunnittelu ja toteutus, asiakaslähtöinen toteutus, esitystekniikat ja mallintaminen, perinteiset työtavat, tilaustöiden valmistus, ympäristö- ja tilarakentaminen, yrittäjyys.