Käsityöntekijän ammattitutkinto/Käsityömestarin erikoisammattitutkinto/valmistava koulutus - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Käsityöntekijän ammattitutkinto – Käsityömestarin erikoisammattitutkinto - valmistava koulutus

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO

Käsityöntekijän ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset osoitetaan henkilökohtaisena näyttötutkintosuorituksena tutkintotilaisuudessa. Tutkinto suoritetaan joko osana valmistavaa koulutusta tai ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon vaatimukset täyttyvät.

Käsityöntekijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta, jotka ovat: 1. tuotteiden/palvelun suunnittelu, 2. tuotteiden/palvelun valmistus, 3. käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta

Hinta/valmistavan koulutuksen koulutusmaksut:

  • koko tutkinto 550 euroa
  • tutkinnon osat 1. ja 2. yhteensä 300 euroa
  • tutkinnon osa 3. yhteensä 250 euroa
  • lisäksi materiaalimaksut.

Tutkintotilaisuusmaksu ilman valmistavaa koulutusta 450 euroa / tutkinnon osa.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittajan ammattiala määritellään henkilökohtaisessa näyttötutkintosuunnitelmassa. Ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotemuotoilun, nukke-tai paperimuotoilun.

 

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

Taitokeskus  Jyväskylässä voi opiskella monimuotoisesti käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksessa ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun. Osana valmistavaa koulutusta suoritetaan käsityöntekijän ammattitutkinto näyttötutkintona. Laaja-alainen koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaisissa näyttötutkinto- ja opiskelusuunnitelmissa.

Kartoitamme ammatillisen osaamisesi ennen opiskelua ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa opintojen laajuus määritellään tarkemmin. Voit suorittaa opinnot koulutuksessa, omassa yrityksessä tai työn ohella työelämälähtöisinä projekteina.


Tuotemuotoilu, 43 ov 2017-2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Sisustus, 43 ov 2017-2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Ohjaus, 43 ov 2017-2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalit

Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta, 20 ov 2017-2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osa 3. yht. 250 euroa sekä materiaalit.

 

Koulutuksiin on jatkuva haku.

 

KÄSITYÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Käsityönmestarin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset osoitetaan henkilökohtaisena näyttötutkintosuorituksena tutkintotilaisuudessa. Tutkinto suoritetaan joko osana valmistavaa koulutusta tai ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon vaatimukset täyttyvät.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta ja yhdestä valinnaisesta osasta, jotka ovat: 1. tuotteistaminen (pakollinen), 2. mestarityön valmistaminen (pakollinen), 3. käsityöyrityksen johtaminen (valinnainen) tai käsityöprojektin johtaminen (valinnainen).

Hinta/erikoisammattitutkinnon koulutusmaksut: tarkentuu myöhemmin.

  • koko tutkinto 550 euroa
  • tutkinnon osat 1. ja 2. yhteensä 300 euroa
  • tutkinnon osa 3. yhteensä 250 euroa
  • lisäksi materiaalimaksut.

Tutkintotilaisuusmaksu ilman valmistavaa koulutusta 450 euroa / tutkinnon osa.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittajan ammattiala määritellään henkilökohtaisessa näyttötutkintosuunnitelmassa. Ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotemuotoilun, nukke-tai paperimuotoilun.

 

KÄSITYÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

Taitokeskus Jyväskylässä voi opiskella monimuotoisesti käsityömestarin erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksessa ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun. Osana valmistavaa koulutusta suoritetaan käsityömestarin erikoisammattitutkinto näyttötutkintona. Laaja-alainen koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaisissa näyttötutkinto- ja opiskelusuunnitelmissa.

Kartoitamme ammatillisen osaamisesi ennen opiskelua ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa opintojen laajuus määritellään tarkemmin. Voit suorittaa opinnot koulutuksessa, omassa yrityksessä tai työn ohella työelämälähtöisinä projekteina.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena 2017-2018,  1-2 lähipäivää kuukaudessa yhteensä noin 30 lähiopetuspäivää:

1. tuotteistaminen (pakollinen),

2. mestarityön valmistaminen (pakollinen),

3. käsityöyrityksen johtaminen (valinnainen) tai käsityöprojektin johtaminen (valinnainen).

 

AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

Ammatillinen lisäkoulutus on tarkoitettu ammattiosaamista päivittäville henkilöille.

Paperimuotoilu Meneillään oleva koulutus 31.8.-16.12.2017 monimuotona viikonloppuisin.

Tuotemuotoilun erityistekniikat 10 ov: neuleet, korut, tekstiilit /syksy 2017! Lisätietoja syksyllä.

Nukkemuotoilu: Meneillään oleva koulutus 5.5.-10.12.2017 monimuotona viikonloppuisin.

Visuaalisen alan markkinointi ja valokuvaus

 Vuoden 2018 koulutuksista päivitetään tietoa myöhemmin.


Koulutuspaikka: Taitokeskus Jyväskylä, Kivääritehtaankatu 6 G, 40100 Jyväskylä

Lisätietoja: Taitokeskus Jyväskylä, taitokeskus(at)taitokeskisuomi.fi, p.050 4130 993

koulutuspäällikkö Maire Valkonen, p.050 432 1943, maire.valkonen(at)taitokeskisuomi.fi

vastaava opettaja Minna Lahti, p. 050 4130 995, minna.lahti(at)taitokeskisuomi.fi

Koulutukset toteutetaan KSL-opintokeskuksen (koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä) ja Taito Keski-Suomi ry:n (koulutuksen tuottaja) yhteistyönä.