Käsityöntekijän ammattitutkinto/Käsityömestarin erikoisammattitutkinto/tutkintokoulutus sekä ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus - Taito Keski-Suomi - käsityön iloa
 

Käsityöntekijän ammattitutkinto – Käsityömestarin erikoisammattitutkinto - tutkintokoulutus sekä ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO

Käsityöntekijän ammattitutkinto tai tutkinnon osia suoritetaan näyttönä. Näytöt  ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset osoitetaan näytössä.Tutkinto suoritetaan joko osana tutkintokoulutusta tai ilman tutkintokoulutusta, mikäli tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon vaatimukset täyttyvät.

Käsityöntekijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta, jotka ovat: 1. tuotteiden/palvelun suunnittelu, 2. tuotteiden/palvelun valmistus, 3. käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta

Hinta/valmistavan koulutuksen koulutusmaksut:

  • koko tutkinto 550 euroa
  • tutkinnon osat 1. ja 2. yhteensä 300 euroa
  • tutkinnon osa 3. yhteensä 250 euroa
  • lisäksi materiaalimaksut.

Näyttö ilman  tutkintokoulutusta  on 450 euroa / tutkinnon osa.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittajan ammattiala määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS). Ammattialaksi voi valita mm. sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotemuotoilun, nukke- tai paperimuotoilun.

 

TUTKINTOKOULUTUS: KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO

Taitokeskus  Jyväskylässä voi opiskella käsityöntekijän ammattitutkintoon tutkintokoulutuksessa. Koulutuksessa ammattialaksi voi valita mm.sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun. Osana tutkintokoulutusta suoritetaan käsityöntekijän ammattitutkinto näyttönä tai tutkinnon osia. Koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään HOKS:ssa,  henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa.

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan sekä jokaiselle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, HOKS.

Voit suorittaa opinnot tutkintokoulutuksessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä, työssäoppien koulutus- tai oppisopimuksella työpaikoilla tai omassa yrityksessä.

Tuotemuotoilu 1.1.-31.12.2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Sisustus 1.1.-31.12.2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Ohjaus 1.1.-31.12.2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalit

Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta 1.1.-31.12.2018

Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osa 3. yht. 250 euroa sekä materiaalit.

Koulutukseen on jatkuva haku.

 Hakemus koulutukseen

KÄSITYÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Käsityönmestarin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa näyttönä. Näytöt  ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset osoitetaan näytössä.Tutkinto suoritetaan joko osana tutkintokoulutusta tai ilman tutkintokoulutusta, mikäli tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon ammatitaitovaatimukset täyttyvät.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta ja yhdestä valinnaisesta osasta, jotka ovat: 1. tuotteistaminen (pakollinen), 2. mestarityön valmistaminen (pakollinen), 3. käsityöyrityksen johtaminen (valinnainen) tai käsityöprojektin johtaminen (valinnainen).

Hinta/erikoisammattitutkinnon koulutusmaksut:

  • koko tutkinto 550 euroa
  • tutkinnon osat 1. ja 2. yhteensä 300 euroa
  • tutkinnon osa 3. yhteensä 250 euroa
  • lisäksi materiaalimaksut.

Näyttö ilman tutkintokoulutusta 450 euroa / tutkinnon osa.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään HOKS:ssa,  henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa. Ammattialaksi voi valita mm. sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotemuotoilun, nukke- tai paperimuotoilun.

 

TUTKINTOKOULUTUS: KÄSITYÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Taitokeskus Jyväskylässä voi suorittaa käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Koulutuksessa ammattialaksi voi valita mm. sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun. Osana tutkintokoulutusta suoritetaan käsityömestarin erikoisammattitutkinto näyttönä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää yrityksen tuotteita ja palveluita. Koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään HOKS:ssa, henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa.

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan  ja jokaiselle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, HOKS.

Voit suorittaa opinnot tutkintokoulutuksessa oppilaitoksen oppimisympäristössä, työssäoppien koulutus- tai oppisopimuksella työpaikoilla tai omassa yrityksessä.

Koulutus toteutetaan tutkintokoulutuksena, 1-2 lähipäivää kuukaudessa yhteensä noin 48 lähiopetuspäivää:

1. tuotteistaminen (pakollinen),

2. mestarityön valmistaminen (pakollinen),

3. käsityöyrityksen johtaminen (valinnainen) tai käsityöprojektin johtaminen (valinnainen).

 Koulutukseen on jatkuva haku.

 Hakemus koulutukseen

AMMATILLISTA OSAAMISTA SYVENTÄVÄ JA TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS

Koulutukset on tarkoitettu ammattiosaamista päivittäville henkilöille.

Paperimuotoilu: 3.5.-17.11.2018, hakuaika päättyy 13.4.2018 klo 12.

taitokeskisuomi.fi/koulutus/lisakoulutus/paperimuotoilu/

Hakemus koulutukseen

Nukkemuotoilu: 20.4.2018-19.1.2019, hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 12.

taitokeskisuomi.fi/koulutus/lisakoulutus/nukkemuotoilu/

Hakemus koulutukseen

Kiertotalous käsityötwistillä 26.4.-24.11.2018, hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 12.

taitokeskisuomi.fi/koulutus/lisakoulutus/kiertotalous-kaesityoetwistillae/

Hakemus koulutukseen

Koulutuspaikka: Taitokeskus Jyväskylä, Kivääritehtaankatu 6 G, 40100 Jyväskylä

Lisätietoja: Taitokeskus Jyväskylä, taitokeskus(at)taitokeskisuomi.fi, p.050 4130 993

koulutuspäällikkö Maire Valkonen, p.050 432 1943, maire.valkonen(at)taitokeskisuomi.fi

vastaava opettaja Minna Lahti, p. 050 4130 995, minna.lahti(at)taitokeskisuomi.fi

Koulutukset toteutetaan KSL-opintokeskuksen (koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä) ja Taito Keski-Suomi ry:n (koulutuksen tuottaja) yhteistyönä.